Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tema: Tilbake til naturen!

Mange forfattere er opptatt av forholdet mellom kultur og natur. I disse oppgavene møter du Henrik Wergeland, Erlend Loe og Lars Monsen.

Dopplers jakt på det autentiske

"Min far er død. Og i går tok jeg en elg av dage. Hva kan jeg si?" Slik åpner Erlend Loes (1969– ) roman Doppler (2009). Livet til Andreas Doppler tar et vendepunkt den dagen han ramler på sykkelen i skogen. Mens han ligger på skogsbunnen og ser opp på grantrærne, føler han ei sterk indre ro og tilhørighet. Borte er smertene i kroppen og barne-tv-sangene han tvangsmessig synger på. Nå er han hjemme!

Doppler om skog

For skogen lytter og forstår, sier jeg. Den river ikke ned, men gjenoppretter og lar ting vokse. Skogen skjønner alt og rommer alt.

Andreas Doppler går fra å være en mann som elegant sjonglerer jobb, barn, kone og oppussing av bad, til å bli en ensom jeger og sanker i skogen. Han avviser totalt det forbrukersamfunnet han var del av. Som en ekte roussausk helt vender han "tilbake til naturen".

Idet han tar et oppgjør med den indre uroen som følge av jag og mas, blir Doppler stilt overfor store eksistensielle spørsmål: Hvem er jeg egentlig? Hvorfor følte jeg så lite da faren min døde? For å få svar på disse spørsmålene søker han – som en ekte romantiker – til ro og nærhet i naturen. Inspirert av indiansk kultur bestemmer han seg for å reise en totempæl for å hedre sin avdøde far.

Ung elg
Åpne bilde i et nytt vindu

I skogen finner Doppler noe autentisk – noe ekte. Dette klarer han ikke å finne blant de "flinke folkene" han omgir seg med – folk han ikke en gang vet om han liker. Hans nærmeste venn i skogen er en elgkalv som han kaller Bongo. Doppler tillegger Bongo flere menneskelige egenskaper, han er en god lytter med separasjonsangst.

Romanen er ei slags dagbok fra de sju månedene handlinga finner sted, men vi får også et innblikk i hvordan karakteren Andreas Doppler har hatt det i oppveksten.

Følg kallet

I diktet Følg kaldet! skildrer Henrik Wergeland hvordan det føles å være dikter i Norge. Han sammenlikner seg med ei ørn som er bundet fast – han når ikke ut med storheten sin fordi hans publikum og språk er for lite.

Den romantiske kunstnermyten står sterkt i diktet – å dikte er ei gave fra oven, og den som får denne gava, er forplikta til å følge dette kallet. Han sammenlikner også diktergjerninga si med hvordan indianerne ser på sine skalder.

Oppgaver

Romantiske trekk ved diktet Følg kaldet! og romanen Doppler

Les de seks første strofene i Henrik Wergelands dikt Følg kaldet! Lån Erlend Loes roman Doppler på biblioteket. Les gjerne hele boka, men spesielt s. 104 og s. 156. Svar på følgende spørsmål:

 1. Hva er motivet i diktet Følg Kaldet?
 2. Beskriv diktets form. Hvilken effekt oppnår Wergeland når han velger denne forma?
 3. Hvordan beskriver Wergeland indianernes forhold til sine skalder? Hvorfor tror du Wergeland misunner skaldene den posisjonen de har?
 4. Hvordan beskriver Wergeland europeerne? Hva har naturfolket som de "siviliserte" europeerne har mistet?
 5. Finn ut hva en totempæl er, og hvilken funksjon den hadde i indiansk kultur.
 6. Hovedpersonen i romanen Doppler ønsker å lage en totempæl.

  Sitat Doppler s. 94

  Hvis ikke jeg hedrer min far, kommer ingen til å gjøre det. Jeg vil lage en totempæl til hans minne. Det står med ett helt klart for meg at det kanskje er det eneste riktige å gjøre. Jeg skal hugge den ut med mine egne hender og reise den her i skogen. Jeg faller i søvn mens jeg skisserer for mitt indre øye hvordan en slik totempæl bør se ut (Doppler: s. 94)

  Hvorfor bestemmer Doppler seg for å bygge en totempæl? Og hvorfor tror du han vil utforme den som beskrevet på s. 104 i romanen?

 7. Begrunn hvorfor fortellinga om totempælen kan oppfattes som et romantisk trekk ved romanen.
 8. Hvilke andre romantiske trekk finner du i denne romanen?
 9. Hva har romanen Doppler og diktet Følg kaldet! felles når det gjelder syn på naturen?
 10. Kan du kople noen av disse tankene til synet Rousseau hadde på mennesker og natur? Finn eksempler fra tekstene som underbygger synspunktene dine.
 11. Et kjent motsetningsforhold i litteraturen er kontrasten mellom natur og kultur. Finn eksempler på denne motsetningen i Wergelands dikt og Loes roman. Bruk eksempler fra tekstene til å underbygge poengene dine.

  Doppler: sitat s. 156


  Det er noe vi må gjøre, sier jeg. Noe viktig.

  Kan du være mer presis? sier min kone.

  Nei, sier jeg. Jeg kan være mindre presis. Men ikke mer. Det eneste jeg vet, er at vi må sette oss i bevegelse fordi skogen roper på oss.

  Roper den på dere? sier min kone.

  Det er nettopp det den gjør, sier jeg.

  For det fins andre liv enn det livet vi har levd i mange år nå, sier jeg. Det fins noe annet enn Smart Club og barnehagebursdager og middager med såkalte venner og denne frastøtende norske kosen som på samme tid tillater oss å være det triveligste og det meste egoistiske folkeslaget i verden.

  Hvilket annet liv? spør min kone.

  Det er det jeg skal finne ut, sier jeg. Og når jeg finner svaret, skal jeg fortelle deg det.

 12. Lars Monsen er en norsk villmarkshelt. Han har skrevet mange bøker og laget flere fjernsynsprogrammer. Se videointervjuet nedenfor. Hvilken forfatter er det Monsen liker best, og hvorfor liker han denne forfatteren?
 13. Finnes det fellestrekk mellom det synet Monsen og Doppler har på kultur og natur? Hva kan grunnen være til at mange i Norge i dag har Lars Monsen som forbilde?

CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 16.01.2019

Læringsressurser

Romantikk og realisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell