Hopp til innhold

Oppgave

Henrik Ibsen: Hedda Gabler

Henrik Ibsen (1828–1906) omtales ofte som en representant for den kritiske realismen i Norge. Verk som Et dukkehjem (1879) og Samfundets støtter (1877) har tradisjonelt vært lest og tolket som tekster som skulle sette problemer under debatt.

Portrett av forfatteren Henrik Ibsen

Henrik Ibsen (1828-1906)

Senere lesninger av forfatterskapet til Ibsen viser også at flere av stykkene hans har klare modernistiske trekk. De kan ha innslag av metafiksjon, det vil si at de kommenterer seg selv som teaterstykker. De kan også skildre fremmedgjorte mennesker i en verden der mening, tro og identitet ikke lenger er noe fast og opplagt.

Menneske først, kvinne så

Både Nora i Et dukkehjem og Hedda Gabler i stykket med samme navn må selv skape mening i tilværelsen. De kan ikke lenger leve som dukker eller trofékoner i et tradisjonelt mannsdominert samfunn. Dette problemet løser de på forskjellige måter: Nora gjennom konkret handling og dermed i tråd med modernitetens tro på fornuft, frihet og framskritt, selv om framtiden hennes er uviss. Hedda derimot mister troen på at livet har en mening og kan få en retning. Hun er en intelligent kvinne, men får ikke brukt intelligensen sin på en konstruktiv måte. I stedet manipulerer hun menneskene rundt seg, og når hun så selv risikerer at en annen skal få makt over henne, skyter hun seg. Vi kan si at den dempede framtidsoptimismen som vi ser i Et dukkehjem, avløses av modernistisk pessimisme og fremmedfølelse i Hedda Gabler.

Oppgave 1

Om Hedda Gabler

Hvorfor kan vi si at dette dramaet er et modernistisk stykke? Pek på trekk ved både form og innhold.

Oppgave 2

Se nærmere på et utdrag fra Hedda Gabler

Les første akt av Ibsens drama Hedda Gabler

  1. Hva slags inntrykk av Hedda som person får du i denne første akten? Grunngi svaret ditt.
  2. Hva kan komme til å skape konflikter mellom personene? Tenk for eksempel på
    • Hedda og Thea Elvsted
    • Jørgen Tesman og Ejlert Løvborg
    • Tante Julle og Hedda
  3. Sammenlikn Hedda og Thea Elvsted som personer, med utgangspunkt i det de to taler om i første akt.
  4. Hedda og Thea har ulik oppfatning av forholdet dem imellom på "instituttet" (en skole for jenter fra de høyere samfunnslag). Hvilken versjon tror du mest på, og hvorfor?
Sist faglig oppdatert 11.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell