Hopp til innhold

Oppgave

Geoff Ryman: 253

I det såkalte postmoderne samfunnet problematiseres blant annet identitet og tilhørighet. Hvordan er det mulig å skape sin egen identitet i en tid der "de store fortellingene er døde"? Hvordan kan vi finne vår plass i samfunnet og i verden?

253 skjebner

Portrett av den kanadiske forfatteren Geoff Ryman

Geoff Ryman (1951-)

Internettromanen 253 av den britiske forfatteren Geoff Ryman (1951–) kan si oss noe om disse spørsmålene. Den er et godt eksempel på den postmodernistiske romanen – og den postmoderne tiden.

Romanen ble først utgitt på nett i 1996, før den i 1998 kom ut i bokform. Forfatteren tilpasser seg dermed den nye, postmoderne medievirkeligheten.

Romanen og nettsiden er strukturert i form av 253 separate historier – én historie for hvert enkelt menneske som sitter i et t-banetog i retning "the end of the line". Det er ingenting som binder disse menneskene sammen bortsett fra skjebnen som møter dem ved endestasjonen, nemlig en ulykke.

Bilde av nettsida til romanen 253 som viser reiseruten melom ulike destinasjoner. Illustrasjon.

En reiseplanlegger hjelper leseren av romanen 253 å orientere seg i teksten.

Oppgave 1

Geoff Ryman: 253 (1996)

Gå til reiseplanleggeren i Geoff Rymans roman 253. Nederst på sida finner du en meny. Klikk deg gjerne inn på hjemmesida først og les det som står der. Velg deretter "253? Why 253?" fra menyen og svar på spørsmålene.

  1. Metafiksjon, det vil si at teksten kommenterer seg selv, er et typisk trekk ved postmodernistisk litteratur. "253? Why 253?" er i sin helhet en slik metatekst - en tekst om teksten. Hvilken informasjon gir forfatteren her om tid, sted, handling, personer i romanen?
  2. Andre postmodernistiske trekk ved "253? Why 253?" er bruk av ironi og blanding av fiksjon og virkelighet. Finn eksempler på dette i teksten!
  3. Hva er det forfatteren sier om det å kjenne andre mennesker?
  4. Hvorfor tror du informasjonen i den siste setningen er tatt med?
  5. Hvordan er romanen som helhet komponert? Finnes det et tidsforløp? Finnes det et tradisjonelt plott med en årsakssammenheng mellom hendingene? Hva er det som skaper sammenheng?
  6. Fins det hoved- og bipersoner? Fins det noen tradisjonell helt i denne romanen?
  7. Hva kan denne fortellingen si oss om det postmoderne livet i storbyen?

Oppgave 2

Skriv selv (en samarbeidsoppgave for hele klassen)

  1. Klikk dere inn på reiseplanleggeren (journey planner) og les noen av personportrettene. Lag deretter klassens egen t-banevogn med 36 seter og personer, etter samme mønster som i romanen. Hver elev lager minst ett portrett, de ekstra raske kan kanskje ta ansvar for to?
  2. Presenter vogna, for eksempel i form av en PowerPoint-presentasjon – eller kanskje som en muntlig klasse-performance der alle er både deltakere og publikum?
Sist faglig oppdatert 19.01.2019
Skrevet av Jorunn Øveland Nyhus og Heidi Mobekk Solbakken

Læringsressurser

Modernisme

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell