Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

To viktige st-verb

Dei såkalla st-verba er verb som endar på -st i alle tider. Det er ikkje så mange st-verb, men vi bruker dei særs ofte når vi skriv.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Oppgåve

Desse to vanlege st-verba bør du rett og slett lære deg utanåt:

Infinitiv

Presens (nå)

Preteritum (i går)

Perfektum

Å finnast

det finst

det fanst

det har funnest

Å synast

eg synest

eg syntest

eg har synst

Øv med ein klassekamerat og lær deg bøyinga av dei to verba utanåt. Så er du klar til å gjere den neste oppgåva.

Øving

Ver merksam på at st-verbet står i infinitiv etter modalt hjelpeverb (må, kan, vil, skal, bør osb.) – men ikkje elles!


Sist oppdatert 21.08.2019
Tekst: Åsa Abusland (CC BY-SA)

Læringsressurser

Nynorskkurs

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter