Hopp til innhold

UTGÅTT - Norsk (SF vg3) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Språket som system

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk.

Talemål

Tale og skrift er våre viktigste former for kommunikasjon. Felles for dem begge er at vi bruker ord for å kommunisere. Men en skriftlig tekst er som oftest et gjennomarbeidet, ferdig produkt, mens en samtale er en prosess der teksten blir til mens vi snakker.

Læringsressurser

Talemål