Hopp til innhold

UTGÅTT - Norsk (SF vg3) (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  Språket som system

  Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk.

  Heilt grei nynorsk

  For deg som har nynorsk som sidemål, kan det vere vanskeleg å hugse på alle forskjellane frå bokmål. Da er det lurt å starte med det enklaste først. Her har vi plukka ut det som er viktigast å lære for å skrive heilt grei nynorsk.

  Læringsressurser

  Heilt grei nynorsk

  Læringssti

  Oppgaver og aktiviteter