Hopp til innhold

Norsk (SF vg3) (LK06)

Språket som system

Språk er lyder som er satt i system for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Grammatikken beskriver disse reglene. Men reglene endrer seg over tid, og slik oppstår både dialekter, sosiolekter og nye språk.

Frå bokmål til nynorsk

Kva skil bokmål frå nynorsk? Sjølv om mykje er likt, kan vi ikkje alltid bruke dei same orda eller formuleringane.

Læringsressurser

Frå bokmål til nynorsk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
Du er her