Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Besvar ei eksamensoppgave

I denne oppgava skal du besvare ei drøftingsoppgave som ble gitt til eksamen i norsk Vg3.

Vis hva du har lært om å besvare drøftingsoppgaver

Ta utgangspunkt i drøftingsoppgava som ble gitt til eksamen i 2016. Sett deg godt inn i fagtekstene om språkutvikling, og les vedlegga nøye. Bygg opp avsnitta i teksten ut fra det du har lært om dette. Husk at besvarelsen din bør ha ei god innledning og avslutning. Skriv fritt eller bruk malen ovenfor som skrivestøtte.

Relevante fagtekster:

Drøftingsoppgave

Denne oppgava ble gitt til skriftlig eksamen i 2016:

Vedlegg:

− « Språkbrukaren», kommentartekst av Erlend Lønnum, Språknytt 1-2016

− « Den andre broren min» av Maria Navarro Skaranger, 2015 (utdrag)

− « Er du ish på tida?» av Signe Nilssen, Språknytt 2-2016

De tre vedleggene illustrerer utvklingstrekk i det norske språket. I romanen Alle utlendinger har lukka gardiner av Maria Navarro Skaranger møter vi en jeg-forteller som snakker et talemål som blir kalt multietnolekt. De to andre tekstene viser hvor mye norsk kan påvirkes av engelsk. Skriv en resonnerende tekst der du drøfter fordeler og ulemper ved at det norske språket blir påvirket av andre språk. Bruk eksempler fra vedleggene.

Kommentar: I svaret ditt skal du vise kunnskap om språk og språkutvikling, og det skal komme tydelig fram at du bruker tekstvedleggene. Du skal vise evne til selvstendig refleksjon.

Sist oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Åsa Abusland og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Språkhistorie og språkpolitikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag en reportasje om foreldreaksjonen mot samnorsk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Oppgaver om moderne norsk i endring

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Framtida for samiske språk i Norge

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hvilke rettigheter bør språklige minoriteter ha?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Temaoppgave: Språk og demokrati

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Besvar ei eksamensoppgaveDu er her