Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Retorikk og argumentasjon i medieuttrykk 2

Hvordan kjenner du igjen og bruker retoriske strategier i medieuttrykk? Hva er standpunkt og premiss i argumenterende tekster? I dette emnet får du også innsikt i hvordan du kan utforske, analysere og diskutere egne og andres medietekster.

Læringsressurser

Retorikk og argumentasjon i medieuttrykk 2

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter