Hopp til innhold

Mediesamfunnet 2

Politisk kommunikasjon

Hva er politisk kommunikasjon? Hvordan foregår politisk markedsføring i sosiale medier, og hvordan argumenterer politikere i politiske debatter?

Læringsressurser

Politisk kommunikasjon

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter