Hopp til innhald

Mediesamfunnet 2

Markedskommunikasjon 2

Sett deg inn i og bruk teorier om segmentering av målgrupper, og skap medieuttrykk med fortelleteknikker og virkemidler for å endre holdninger og atferd hos mottakerne.