Hopp til innhold

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Fordeling av goder

Når du nå skal jobbe med fordeling av goder, vil du finne flere perspektiver som handler om maktforhold i samfunnet, og hvordan goder blir fordelt.

Lagdeling, klasser og sosial mobilitet

I mange land er det vanlig med klasser, eller en annen form for lagdeling. For mange vil det være viktig om det fins en mulighet til det vi kaller sosial mobilitet, altså kunne klatre i samfunnet og i strukturene.

Læringsressurser

Lagdeling, klasser og sosial mobilitet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter