Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått) (LK06)

Fordeling av goder

Når du nå skal jobbe med fordeling av goder, vil du finne flere perspektiver som handler om maktforhold i samfunnet, og hvordan goder blir fordelt.

Lagdeling, klasser og sosial mobilitet

I mange land er det vanlig med klasser, eller en annen form for lagdeling. For mange vil det være viktig om det fins en mulighet til det vi kaller sosial mobilitet, altså kunne klatre i samfunnet og i strukturene.

Læringsressurser

Lagdeling, klasser og sosial mobilitet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter