Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Fordeling av goder

Når du nå skal jobbe med fordeling av goder, vil du finne flere perspektiver som handler om maktforhold i samfunnet, og hvordan goder blir fordelt.

Makt og fordeling i politiske ideologier

De politiske ideologiene sier oss noe om fordeling av makt, goder og byrder. Du vil her møte en rekke politiske ideologier hvor du blir presentert for deres kjennetegn, og hvordan de ser på fordelingen i samfunnet.

Læringsressurser

Makt og fordeling i politiske ideologier