Hopp til innhold

Oppgave

Framtidas samfunn – dystopi eller utopi?

Å se inn i framtida kan nok ingen, men mennesker har alltid reflektert over hva framtida vil bringe. I denne oppgaven skal du diskutere konsekvenser som teknologi og digitalisering kan få i framtida.

Mann med VR-briller

Virtual reality i dagens og framtidas samfunn?

Allerede i 1932 skrev Aldous Huxley Brave New World, en dystopisk roman der han beskriver et samfunn i det 26. århundre, hvor teknologi har skapt et nytt samfunn. Han var langt fra den eneste som skrev science fiction med dette som tema, dette er noe som fenger både forfattere, filmskapere og oss som publikum. Serien The Handmaid's Tale er et annet eksempel på en dystopi, og det er også filmene Matrix og Blade Runner.

Et gjennomgående tema er hvordan teknologi former samfunnet, og hva det fører til. Dette kan være dystopier – altså oppdiktede "skrekk-samfunn", der det onde rår, eller utopier; "gode" samfunn, samfunn som er ideal-samfunn. Selv om eksemplene fra litteratur og film er fiksjon, altså oppdiktede scenarioer, ser vi noen likhetstrekk med hva vi opplever i virkeligheten i dag som følge av den hurtige teknologiske utviklinga på flere områder. I Norge lever vi i dag i et kunnskaps- og informasjonssamfunn.

Hvordan verden ser ut om 100 år som følge av teknologi og en digital revolusjon, er vanskelig å spå. Nå skal du få prøve å se inn i "spåkula", og diskutere samfunnsmessige konsekvenser av den digitale og teknologiske utviklinga.

Hvilke konsekvenser tror du teknologi og digitalisering vil få i nær og fjern framtid for samfunnet du lever i? Dystopi, utopi eller litt av begge deler?

Sitt i grupper. Læreren eller gruppa lager kort/lapper med for eksempel stikkordene under. Gruppa trenger en bunke post-it lapper til å skrive på. Lærer skriver på tavla stikkordene som skal diskuteres, og deler opp tavla i kolonner.

Gruppa trekker en stikkordslapp, og hvert gruppemedlem bruker 2-3 minutter på å skrive ned stikkord hver for seg. Eksempel: Gruppa trekker lapp med stikkordet klima. Gruppemedlemmene noterer stikkord på post-it-lapper for hvilke konsekvenser de mener teknologi og digitalisering vil ha for klima i framtida. Når alle har fått notert ned noen stikkord, sammenligner og drøfter gruppemedlemmene hva de kom fram til. Gruppa sammenfatter punktene sine, og skriver sin oppsummering under tema-kolonnen på tavla.


Når alle gruppene har diskutert alle valgte stikkord ut fra gitte spørsmål, og skrevet på tavla hva de kom fram til, er det tid for å sammenligne og oppsummere. Hva så dere i spåkula for framtida?

Forslag til stikkord: samfunn, makt, sosial ulikhet, helse, velferd, kommunikasjon, kultur, globalisering, informasjonssamfunn, kunnskapssamfunn, kommunikasjonssamfunn, klima, arbeid og produksjon, yrker, dystopi, utopi, digital revolusjon, økonomi, internasjonal arbeidsdeling, fattigdom, fordeling av goder, sosial mobilitet, utdanning, robotisering, automatisering.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Kunnskaps- og informasjonssamfunnet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter