Hopp til innhold

Oppgave

Organisering av arbeid = godt arbeidsmiljø?

Har du tenkt på hvordan arbeidsmiljøet og organiseringa av arbeidet på en skole kan påvirke kvaliteten på jobben som lærerne gjør, og dermed også deg som elev? Du lurer kanskje også på om det er en sammenheng mellom arbeidsmiljø og hvordan organisasjoner ledes og organiseres?

LK20
Lærer og elever i klasserom. Foto

Lærer og elever i klasserom

Ved Apalløkka skole har de gjort seg noen tanker om nettopp dette. Skolen fikk Dronning Sonjas skolepris i 2018. Se filmen og gjør deretter oppgavene nedenfor.

  1. Hva mener du kjennetegner arbeidsmiljøet ved Apalløkka skole?
  2. Hva kjennetegner måten organisasjonen ledes og organiseres på?
  3. Visste du at vi har hatt organiserte skoler i Norge helt siden middelalderen?¹ Se for deg en skole for hundre år siden og skolen slik du oppfatter den i dag. Tror du hvordan vi tenker om organisering av arbeid og arbeidsmiljø ved skolene har endret seg over tid fram til i dag? Hva kan i så fall være grunnen til det?
  4. Søk på ordet "organisasjonsteori". Hva handler organisasjonsteorier egentlig om?

¹: Thune, Taran. (2019, 21. februar). Norsk utdanningshistorie. Hentet 8. april 2019 fra https://snl.no/Norsk_utdanningshistorie.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Organisasjonsteorier