Hopp til innhold

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Produksjon og arbeid

Dette emnet tar for seg en rekke begreper knyttet til arbeid, arbeidsliv og produksjon i samfunnet.

Organisasjonsteorier

Organisasjonsteorier er ideer om hva organisasjoner er, hvordan de fungerer, hvordan de er bygd opp og hvordan de ledes.

Læringsressurser

Organisasjonsteorier