Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Globalisering og kultur

En stadig økende globaliseringsprosess gjør at ulike land og samfunn ofte er i kontakt med hverandre. Det fører også til at land og samfunn påvirker hverandre. I noen tilfeller ender det med at enkelte elementer tas inn i den kulturen som eksisterer i landet, og akkurat det skal du jobbe med nå.

En illustrasjon av skyskprapere med ansikter.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Er det noen elementer i norsk kultur som ikke nødvendigvis har sitt opphav her – i den grad vi kan si at noe som helst har et opphav noe sted – for eksempel språk og praksiser? Halloween, eller allehelgensaften, er et eksempel på det. Hvor kommer de i så fall fra, og hvorfor mener du at de har klart å etablere seg som norske kulturinnslag? Lag en liste på fem eksempler.

Oppgave 2

Det finnes generasjoner som har opplevd et Norge som er ganske annerledes enn det vi ser i dag. Oppsøk en eldre person. La oss si fra 65 år og oppover. Lag et intervju hvor du undersøker hvilke kulturelle endringer denne personen mener Norge har gjennomgått.

Etter intervjuet gjør du deg noen tanker om hvorfor denne personen mener det hun mener. Var det noe med tiden personen vokste opp i? Eller spiller andre faktorer som utdanning og jobb inn?

Oppgave 3

Finn en konkret definisjon på globalisering og lag en presentasjon av globalisering. Presentasjonen skal utelukkende bestå av bilder.

CC BY-SASkrevet av Kai Arne Ulriksen.
Sist faglig oppdatert 17.06.2019

Læringsressurser

Forskjellige kulturer og kulturforskjeller

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter