Hopp til innhold

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kulturforståelse

Hovedområdet kulturforståelse dekker kulturbegrepet i vid forstand, og er i stor grad det vi ser på som sosialantropologi, men også under dette emnet finner du sosiologiske perspektiver.

Religion

I vårt fag handler emnet religion om religioners kulturelle funksjoner i samfunn og kulturer. Vi ser også på hvilke behov religion kan tilfredsstille. Her vil du lære om ritualer, men også om sjamanisme og hekseprosesser.

Læringsressurser

Religion