Hopp til innhold

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

    Dette faget følger en utgått læreplan.

    Kulturforståelse

    Hovedområdet kulturforståelse dekker kulturbegrepet i vid forstand, og er i stor grad det vi ser på som sosialantropologi, men også under dette emnet finner du sosiologiske perspektiver.