Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sosialisering

Sosialisering er den prosessen hvor vi møter forventninger og lærer nye sosiale roller. Du møter forskjellige normer knyttet til forskjellige roller og i forskjellige situasjoner.

Sosiale avvik

Sosiale avvik er atferd som bryter med normene i et samfunn. Dette kan være på et uformelt eller formelt nivå. Hvis man bryter de formelle normene i samfunnet, snakker vi om lovbrudd.

Læringsressurser

Sosiale avvik