Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fengselet som sosialt system

Et fengsel kan defineres som et sosialt system. I denne oppgaven skal du se på to ulike fengsler - og sammenligne dem som sosiale systemer.

Illustrasjonsbilde av en mann i arresten hos politiet. Politibetjent ser inn i arresten gjennom en luke. Foto.

Dokumentaren Fra Halden til Attica belyser hvordan et norsk høysikkerhetsfengsel - Halden fengsel, versus et amerikansk høysikkerhetsfengsel, Attica, ser på straff, soning, kriminalomsorg og rehabilitering.

 • Før du ser dokumentaren: Hvilken oppfatning har du av norske fengsler? Hva mener du er formålet med straff i form av fengsel? Diskuter gjerne med en klassekamerat eller flere. Noter ned noen stikkord over hva dere konkluderte med.

Oppgave:

 • Hvilke roller finner du ved de to fengslene? Hva kjennetegner adferden ved disse rollene? Hvilke normer finner du?
 • Hvordan beskriver de innsatte fengslet som system?
 • På hvilken måte utøves sosial kontroll, både uformell og formell, ved fengslene?
 • Hvilken funksjon har fengslene? Er det noen ulikheter knyttet til funksjon, når du sammenligner de to som sosiale systemer?
 • Beskriv sosial struktur for begge fengslene, både uformell og formell struktur. Er det flat struktur, eller hierarkisk struktur?
 • Søk på statistikk om kriminalitet og fengselsstraff i Norge og USA. Vurder kildene du legger til grunn. Hva forteller statistikken deg om fengselsstraff og kriminalitet i de to landene?
 • Se på notatene dine i forkant av oppgaven. Fant du ut noe du ikke visste fra før etter å ha sett dokumentaren og ha jobbet med oppgavene?
 • Den engelske tittelen på dokumentaren er "Breaking The Cycle" - hva henspeiler tittelen på?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Kristin Sundstrøm (CC BY-SA)

Læringsressurser

Sosial atferd og sosialt system

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Klassen som sosialt system

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Fengselet som sosialt systemDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Sosialt system - bruk begrepene!

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Sosialt system

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Statuser, backstage og frontstage