Hopp til innhold

UTGÅTT - Sosiologi og sosialantropologi (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Sosialisering

Sosialisering er den prosessen hvor vi møter forventninger og lærer nye sosiale roller. Du møter forskjellige normer knyttet til forskjellige roller og i forskjellige situasjoner.

Sosial atferd og sosialt system

Sosiale systemer er arenaer der sosialisering foregår. Familien, skole og arbeidsplassen er eksempler på sosiale systemer.

Læringsressurser

Sosial atferd og sosialt system

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter