Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått) (LK06)

Metodeskolen: samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder er rutinene for hvordan samfunnsforskere går frem for å beskrive, undersøke og tolke hendelser i samfunnet. De samfunnsvitenskapelige arbeidsmetodene blir delt i to hoveddeler: en kvantitativ og en kvalitativ metodedel.

Kvalitativ metode

Kvalitativ metode handler om å samle inn informasjon gjennom metoder som observasjon, deltakelse og intervjuer.

Læringsressurser

Kvalitativ metode

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter