Hopp til innhold

Fagartikkel

Hypotetisk-deduktiv metode

I Sosiologi og sosialantropologi er det forventet at elevene i løpet av skoleåret gjennomfører samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og problemstillinger, og presenterer resultatene.

Forstørrelsesglass som fokuserer på ordet problem. Illustrasjon.

Hva er hypotetisk-deduktiv metode?

En av mange arbeidsmåter som er brukt for undersøke og teste ut sosiologiske problemstillinger, er det som er blitt kjent som hypotetisk-deduktiv metode.

Kort forklart går hypotetisk-deduktiv metode ut på å utforme/sette fram en generell problemstilling knyttet til samfunnsforhold, formulere hypoteser om sammenhenger knyttet til problemstillingen, og så samle inn data og teste ut om hypotesene har noe for seg.

Empiri og teori

Dersom dataene vi samler inn – også kalt empiri – støtter opp om hypotesen, kan vi slutte at vår generelle tanke – teori – kanskje er riktig. Jo flere beslektede hypoteser vi tester, jo sikrere kan vi være på at den generelle sammenhengen er sannsynlig dersom alle hypotesene våre viser seg å bli bekreftet.

Dersom dataene ikke bekrefter hypotesen, må hypotesen forkastes, forandres eller forfines. Ved å gjenta prosessen flere ganger luker man bort feilaktige antagelser, og ved hjelp av videre deduksjon kommer man et skritt nærmere konklusjon om en sammenheng.

Vi kan likevel aldri være helt sikker på at det vi kommer fram til er helt korrekt, bare at det er sannsynlig. Hypotetisk-deduktiv metode kan aldri bevise at noe er sant, bare bevise at noe ikke er sant.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Leonhard Vårdal

Læringsressurser

Teori og empiri