Hopp til innhold

Sosiologi og sosialantropologi (Utgått) (LK06)

Metodeskolen: samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder er rutinene for hvordan samfunnsforskere går frem for å beskrive, undersøke og tolke hendelser i samfunnet. De samfunnsvitenskapelige arbeidsmetodene blir delt i to hoveddeler: en kvantitativ og en kvalitativ metodedel.

Teori og empiri

Vet du hva som er forskjellen på sosiologi og sosialantropologi? Vi skal i dette emnet se litt mer på hva som kjennetegner de to retningene. Vi skal også se nærmere på hva samfunnsvitenskapelig metode er. Til fordypning finner du fagstoff om hypotetisk-deduktivmetode

Læringsressurser

Teori og empiri

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter