Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Regler for volleyball

Spillets mål er å vinne flest mulig poeng ved å slå ballen ned på motstanderens banehalvdel. Hvert lag kan kun berøre ballen tre ganger før den må sendes over nettet. Samme spiller kan ikke slå ballen to ganger etter hverandre, med unntak av dersom første berøring er i blokk. Etter serven fortsetter ballvekslingen til ballen går i golvet.

To lag spiller volleyballkamp. Foto.

Banen

Banen er 18 x 9 m. Aksen gjennom midtlinjen deler banen i to banehalvdeler som hver måler 9 x 9 m. På hver banehalvdel trekkes en angrepslinje 3 m fra aksen gjennom midtlinjen. Servefeltet er bak hele baklinjen, i hele banens bredde. Nettet skal være 1 x 10 m. Netthøyden er 243 cm for menn og 224 cm for kvinner.

Antall spillere

Hvert lag har seks spillere på banen til enhver tid.

Poeng, vinner av sett og kamp

Volleyball spilles med «running score», det vil si at hver ballveksling gir poeng, uansett hvem som server. Et lag vinner 1 poeng ved å spille ballen i bakken/gulvet på motstanderens banehalvdel, eller når motstanderen gjør en feil. Et sett vinnes av det laget som først vinner 25 poeng med en minimumsledelse på 2 poeng. Dersom det står 24–24, fortsetter spillet til ett av lagene har oppnådd en ledelse på 2 poeng. Kampen vinnes av det laget som har vunnet tre sett. Dersom stillingen er 2–2 i sett, blir det avgjørende settet (det femte) spilt til 15 poeng med en minimumsledelse på 2 poeng.

Oppstilling, serve

Tre spillere har oppstart ved nettet, de tre andre er bakspillere. I det øyeblikket serveren slår ballen, skal begge lagene være innenfor sine egne banehalvdeler i korrekt rotasjonsorden. Når ballen er servet, kan spillerne forflytte seg omkring og innta en hvilken som helst posisjon på sin egen banehalvdel.

Rotasjon

Når det mottakende laget har vunnet retten til å serve, skal lagets spillere rotere en posisjon med klokka.

Banebytte

Etter hvert sett bytter lagene banehalvdel, untatt foran avgjørende sett. I det avgjørende settet bytter lagene banehalvdeler uten forsinkelse når ett av lagene når 8 poeng. Spilernes posisjoner forblir de samme.

Nettpassering

Laget har rett til maksimalt tre slag for å returnere ballen over nettet. En ball som spilles inn på motstanderens banehalvdel må passere over nettet innenfor passeringsområdet. Passeringsområdet er den delen av nettets vertikalplan som er begrenset nederst av øvre nettkant og øverst av taket. En ball som passerer nettet kan berøre dette. En ball som spilles inn i nettet kan spilles videre innenfor grensen av lagets tre slag.

Nettfeil

Det dømmes nettfeil når en spiller

  • berører ballen eller en motstander i motstanderlagets rom før eller under motstanderlagets angrepsspill
  • trenger inn i motstandernes spillerom under nettet og hindrer deres spill
  • trenger inn på motstanderlagets banehalvdel
  • berører nettet når han eller hun er i aksjon for å spille ballen
  • forstyrrer spillet

Serven

Serven er den handlingen som setter ballen i spill. Den utføres av høyre bakspiller, plassert i servesonen. Når det servende laget vinner ballvekslingen, skal den serveren som sist servet, serve på nytt. Når det mottakende laget vinner ballvekslingen, overtar det retten til å serve og foretar en rotering før det server. Ballen skal slås med én hånd eller med en hvilken som helst del av armen etter at den først er kastet opp eller sluppet fra hånden (hendene), og før den berører en hvilken som helst annen del av spillerens kropp eller spilleflate. Det er bare tillatt å kaste ballen opp eller slippe den for serve én gang.

Ballbehandling

Ballen kan berøre en hvilken som helst del av kroppen. Ballen skal slås, ikke fanges og/eller kastes. Den kan sprette videre i en hvilken som helst retning. Ballen kan berøre flere deler av kroppen, forutsatt at disse berøringene skjer samtidig og i én bevegelse.

Feil ved ballberøring

  • Fire slag: Et lag slår ballen fire ganger før laget returnerer den.
  • Slag med hjelp: En spiller mottar hjelp av en medspiller eller benytter seg av oppbygning eller gjenstand for å nå ballen innenfor spilleområdet.
  • Føre ball: En spiller slår ikke ballen, og ballen blir fanget og/eller kastet.
  • Dobbeltslag: En spiller slår ballen to ganger etter hverandre, eller ballen berører forskjellige deler av kroppen etter hverandre.
Sist oppdatert 15.12.2018
Skrevet av Kåre Mol

Læringsressurser

Volleyball

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter