Hopp til innhold

Øvelse

Lek og spillvarianter i innebandy

Lek er en undervisningsform der vi lærer ferdigheter gjennom oppdagelse. Det vil si at spillerne selv finner ut hvordan de skal løse ulike oppgaver. Med «småspill» mener vi færre spillere på hvert lag, og med mindre flate å spille på enn det som gjelder i kamper.

Fire voksne menn og én kvinne spiller innebandy. Foto.

Leker og spill

Småspill gir spillerne utfordringer som passer til hver enkelt sitt nivå. Vi kan enkelt tilpasse spillet ved å øke eller minske tallet på med- og motspillere og ved å variere spillflaten.

Småspill gir det som kalles spillsentrert læring. Det vil si at en lærer de tekniske og taktiske ferdighetene gjennom praktisk spill. Når det er få spillere på hvert lag, blir det mange ballberøringer på hver enkelt, og spillerne lærer tekniske ferdigheter lettere.

Under spill må vi ta hensyn til både med- og motspillere. Det betyr at vi hele tida må gjøre valg. Det stimulerer de taktiske ferdighetene, samtidig som vi lærer når og hvor vi skal anvende dem.

Det virker motiverende å spille, og det er oftest det spillerne ønsker og gleder seg til. Når spillet skal organiseres, oppstår det stor aktivitet, og høy motivasjon gir grobunn for bedre læring!

Lek er et supplement til de tradisjonelle øvelsene. Spillet er den viktigste leken, som det alltid må være mye rom for i treningen.

Sist faglig oppdatert 17.12.2018
Skrevet av Eivind Tysdal og Marcus Nilsson

Læringsressurser

Innebandy

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter