Hopp til innhold

Fagartikkel

Ballkontroll i innebandy

Med ballkontroll mener vi styringen av ballen i ulike situasjoner. Vi skal kunne styre den både når vi er i bevegelse og når vi er i ro. Samtidig skal vi ha overblikk og kunne speide etter med- og motspillere. Dessuten skal vi kunne bevare ballkontrollen også når vi er under press, samtidig som vi holder motstanderne unna.

Innebandy. Foto.

Ballkontroll

Sentrale offensive ferdigheter:

Å føre ballen

Å føre ballen vil si å transportere den. Det er viktig at vi kan bruke både innsiden og utsiden av køllebladet, og at vi kan forflytte oss i alle retninger.

Å skjerme ballen:

Å skjerme ballen vil si å beskytte den med sin egen kropp, slik at motstanderen får problemer med å erobre den.

Å finte

Å finte er å forandre retning eller rykk til høyre/venstre for motstanderen. Bruk kølla, lat for eksempel som om du skal skyte eller sende en pasning. Bruk blikket, lat for eksempel som om du skal sende en pasning i en retning, men send pasningen i stedet i motsatt retning.

Å vende

Å vende vil si at vi brått skifter retning mens vi løper med ballen. Vi gjør det for å skaffe oss spillerom eller for å finte ut motstanderen.

Sentrale defensive ferdigheter:

Noen teknikker er avgjørende å beherske om vi skal få til et effektivt forsvarsspill. Først og fremst er det viktig å tilstrebe en god forsvarsposisjon, slik at vi kommer mellom ballen og vårt eget mål.

Å takle

Takling vil si at vi erobrer ballen fra en motstanderen.

Å bremse ballføreren

Å bremse ballføreren vil si at vi presser motspilleren til å bruke mer tid med ballen uten at vi selv blir utspilt. Slik hindrer vi motspilleren i å føre eller spille ballen inn mot et farlig område. En viktig taktisk vurdering vi ofte må gjøre, er om situasjonen tilsier at vi bør bremse ballføreren, eller om vi heller bør takle vedkommende.

Sist faglig oppdatert 12.06.2018
Skrevet av Eivind Tysdal og Marcus Nilsson

Læringsressurser

Innebandy

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter