Hopp til innhold

Øvelse

Øvelser i innebandy – småspill

Gode øvelser til lek og småspill i innebandy er fuglene er sultne, spillek, magic box, spill med flere baller, bevegelige mål og snudde mål.

LK06
Innebandy spillere og mange baller. Foto.

Fuglene er sultne

Organisering av balløvelsen "fuglene er sultne". Illustrasjon.

Øvelse: "fuglene er sultne"

Gjennomføring av øvelsen

Lag fire «reir», ett i hvert hjørne. Fuglene (spillerne) fordeler seg på de ulike reirene. Alle har hver sin kølle. På midtbanen ligger en mengde «mat» (baller), som fuglene skal løpe og hente på signal. Maten frakter de hjem ved å føre én og én ball fra midten og helt tilbake til reiret. Når det er tomt for mat, skal fuglene tilbake til reiret og telle hvor mange baller de har samlet. Det laget som har flest, vinner. Så er det om å gjøre å legge all maten tilbake på plass på samme måte. De som er ferdige først, vinner.

Mål for øvelsen

Denne øvelsen stimulerer overblikk og ballkontroll i fart. Det er viktig at spillerne ser opp, slik at de ikke kolliderer. De som samler inn færrest baller, vinner som regel tilbakeleggingen. På den måten får alle en følelse av mestring.

Spillek

Gjennomføring av øvelsen

Del spillerne inn i to lag. To og to spillere går sammen om å holde i én kølle. Start med én ball, og gå etter hvert over til flere. Spill mot to mål.

Mål for øvelsen

Dette er en aktivitet for alle. Øvelsen viser at samarbeid er viktig. Det er en bra oppvarmingsøvelse som ofte kaller på latteren.

Magic box

Gjennomføring av øvelsen

Del gruppen i to lag. Det spilles med en innebandyball, som bare kan være nær kølla, og med en fotball, som spillerne bare får lov til å berøre med beina.

Mål med øvelsen

Øvelsen stimulerer overblikket og koordinasjonsevnen (samhandlingen øye–hånd), og er riktig morsom.

Spill med flere baller

Organisering av øvelse "spill med flere baller" i ballspill. Illustrasjon.

Øvelse: "spill med flere baller"

Gjennomføring av øvelsen

Alle typer spill kan utføres med flere baller. Vi kan også legge inn begrensninger på hvor mange ganger spillerne får berøre ballen.

Mål med øvelsen

Når vi spiller med flere baller, blir aktiviteten større. Samtidig stiller øvelsen krav til overblikk og konsentrasjon. Begrensninger på antall ballberøringer gir flere pasninger.

Bevegelige mål

Gjennomføring av øvelsen

To spillere fra hvert lag holder i hver sin ende av en kølle og danner hvert sitt mål. De forflytter seg opp og ned langs vantet på tvers av banen. Dermed får lagene hvert sitt mobile mål. Det gjelder å score i motstanderens mål samtidig som målet beveger seg opp og ned langs vantet, og forsøke å unngå scoring. Alternativt kan spillerne forsøke å score på eget mål. Målet må da bevege seg på motsatt vis, slik at det blir lett for spillerne på eget lag å score.

Mål med øvelsen

Ved å bruke et helt annerledes mål får vi opp motivasjonen. Øvelsen egner seg godt hvis vi har mange spillere på liten flate. Da kan flere aktiveres.

Snudde mål

Gjennomføring av øvelsen

Lagene spiller med målene snudd, slik at åpningen vender mot vantet, to–tre meter ut i banen. Det blir scoring ved at ballen skytes i mål.

Mål med øvelsen

Ved å snu målene tvinger vi fram mer pasningsspill. Lagene må spille seg inn bak mål for å komme i vinkel til å kunne score. Dermed utnytter spillerne også hele dybden i banen, noe som er gunstig når plassen er liten.

Sist oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Eivind Tysdal og Marcus Nilsson

Læringsressurser

Innebandy