Hopp til innhold

Øvelse

Øvelser i innebandy – pasning og mottak

Gode øvelser for å trene opp pasning og mottak i innebandy er sjøslag, pasning og mottak, firkantpasninger, ti-trekk og sentring mellom kjegler.

LK06
Mange innebandyspillere i gymsal. Nærbilde av føtter, bandykøller og baller. Foto.

Sjøslag

Organisering av øvelsen "Sjøslag" i ballspill. Illustrasjon.

Sjøslagøvelse

Gjennomføring av øvelsen

To lag står på hver sin banehalvdel med en mengde baller fordelt likt på hver halvdel. Øvelsen går ut på å skyte alle ballene over på motsatt banehalvdel. Det laget som har færrest baller på sin halvdel når lederen blåser av, har vunnet. Det kan være lurt å markere en sone midt på banen der ingen spillere har lov å være, et «ingenmannsland».

Mål med øvelsen

Denne øvelsen tar aldri slutt. Alle er aktive, og spillerne får mange repetisjoner på korte og lange pasninger, høye pasninger og pasninger langs gulvet.

Pasning og mottak

Organisering av øvelse "pasning og mottak" i ballspill, Illsutrasjon.

Øvelse: pasning og mottak

Gjennomføring av øvelsen

To og to øver på langs av banen og sender pasninger til hverandre. Lederen demonstrerer en pasningstype og lar spillerne øve på den. Deretter viser lederen en ny type og lar spillerne øve på den, og så videre.

Variasjoner

 • pasninger langs gulvet og i høyden
 • fra korte til lange pasninger
 • fra løse til harde pasninger
 • bruke bare én hånd på kølla (for å erfare fordelen ved å bruke begge)
 • flest pasninger i løpet av en viss tid (et minutt)
 • bevege seg mot og bort fra hverandre
 • A driver B fra side til side


Øv på ulike mottak. Hvordan tar vi imot ballen for enklest å kontrollere den? Hva er mest hensiktsmessig, å bruke køllebladet eller kroppen?

Mål med øvelsen

Spillerne skal bli kjent med de ulike teknikkene og lære terminologien. Begynn med stillestående pasninger, men gå raskt over til pasning og mottak i bevegelse.

Firkantpasninger

Organisering av øvelsen "firkantpasninger" i ballspill. Illustrasjon.

Øvelse: firkantpasninger

Gjennomføring av øvelsen

Sett fire kjegler i en firkant på banen. Fire spillere tar plass mellom kjeglene og begynner å sentre ballen fritt til hverandre.

Variasjoner

 • Direkte pasninger, flere baller, flere berøringer og så videre
 • Løp dit du sentrer, løp til en ny posisjon
 • En eller flere spillere plasseres i midten og prøver å snappe ballen (avhenger av ferdighetsnivå)
 • Lederen kan begrense hvem deltakerne får spille ballen til, eller antall berøringer

Mål med øvelsen

Øvelsen kan enkelt tilpasses ferdighetsnivå ved at en justerer størrelsen på firkanten, tallet på spillere i midten og lignende. Vi får inn de taktiske momentene som gjelder hvor og når spillerne bør slå en pasning. Øvelsen bevisstgjør også spillerne om hvordan de skal bevege seg for å komme ut av pasningsskyggen. Spillerne må holde kølla på gulvet hele tida og være forberedt på en pasning.

Ti-trekk

Gjennomføring av øvelsen

To lag spiller mot hverandre. Ti pasninger innad i laget gir ett «mål». For at det skal telle, må spillerne sentre til en annen medspiller enn den de fikk ballen fra. Motstanderne må få kontroll på ballen før neste telling begynner.

Vi kan legge til en «sone» markert med kjegler eller linjer på gulvet. Hvis pasningsmottakeren befinner seg innenfor sonen, blir det scoring. Det er mulig å begrense tida en kan være i sonen (for eksempel fem sekunder). En annen mulighet er å lage kjeglemål og gi poeng hvis en medspiller tar imot pasningen på den andre siden.

Mål med øvelsen

I denne øvelsen legger vi vekt på pasningsspill. Spillerne må hele tida prøve å komme seg ut av pasningsskyggen. Det er en motiverende spilleform som innbyr til mange pasninger og gir mye bevegelse uten ball. Den stimulerer også defensive ferdigheter som brytning, markering, takling og styring/bremsing.

Sentring mellom kjegler

Organisering av øvelse "sentring mellom kjegler" i ballspill. Illustrasjon.

Øvelse: sentring mellom kjegler

Gjennomføring av øvelsen

Lag små baner og sett et mål i hvert hjørne. Begge lag kan score på målene ved å spille en pasning gjennom en medspiller. Ballen må sentres gjennom åpningen mellom kjeglene.

Mål med øvelsen

Dette er en øvelse i pasning og mottak gjennom spill. Spillerne øver også opp det taktiske aspektet: når og hvor de bør slå pasningen. Øvelsen skal vise hvor viktig det er å komme seg ut av pasningsskyggen, slik at en får bredde og dybde i spillet.

Sist oppdatert 17.12.2018
Skrevet av Marcus Nilsson og Eivind Tysdal

Læringsressurser

Innebandy