Hopp til innhold

Øvelse

Øvelser i innebandy - ballkontroll

Gode øvelser for å trene opp ballkontrollen i innebandy er: Hauk og due, Følg meg, Generalen, Pirk vekk motstanderens ball og Spill én mot én i ulike varianter.

LK06
Nærbilde føtter, bandykøller og ball. I spill. Foto.

Hauk og due

Organisering av øvelsen "Hauk og due" i innebandy, Illustrasjon.

Innebandy: Hauk og due

Gjennomføring av øvelsen

Det skal være én hauk og én ball per deltaker. Duene skal forsøke å føre ballen fra mål til mål uten at haukene får tak i den. Hvis haukene erobrer ballen fra en due, blir denne spilleren til hauk inntil han eller hun får tak i en ny ball. I stedet for å bytte hauk kan vi bestemme at det blir flere og flere hauker etter hvert som duene blir tatt.

Mål for øvelsen

Hauk og due er en motiverende lekøvelse som gir god trening i ballkontroll – både i fart og med motstander. Den stiller krav til flere elementer innen ballkontroll: føring, finting, skjerming og vending.

Følg meg

Organisering av balløvelsen "følg meg". Illustrasjon.

Følg meg

Gjennomføring av øvelsen

Deltakerne stiller med en kølle og en ball hver. Alle beveger seg fritt over halve banen og utfører ulike oppgaver som lederen gir, der de

  • bruker vantet
  • fører langs vantet eller sentrer i vantet
  • bytter ball med en medspiller
  • holder ballen i lufta
  • fører med begge sider av køllebladet
  • fører vekselvis med kølle og fot


Spillerne kan også gå sammen i grupper og bytte på å lede. Gruppen etterlikner de forskjellige bevegelsene som lederen utfører.

Mål for øvelsen

Øvelsen motiverer for individuell trening av teknikk. Hver enkelt får mye ballkontakt. Treneren instruerer og sørger for at alle får innblikk i ulike sider ved ballkontroll. Deltakerne får trent på å bruke begge sider av køllebladet, holde ballen i lufta, passere ulike hindere osv. Det kan virke motiverende å få konkrete arbeidsoppgaver.

Generalen

Organisering av balløvelsen Generalen. Illustrasjon.

Generalen

Gjennomføring av øvelsen

Spillerne stiller seg på rekke langsetter banen. Bruk flere rader hvis det er mange spillere eller hvis hallen er liten. Lederen står i front og peker for å kommandere spillerne framover, bakover, til høyre eller til venstre. Lederen kan gjerne bruke innebandykølla som pekestokk. Spillerne lystrer generalens kommandoer.

Mål for øvelsen

Spillerne får øvd på ballkontroll samtidig som de blir tvunget til å løfte blikket. Det er viktig for å kunne se hvor med- og motspillerne er.

Pirk vekk motstanderens ball

Organisering av balløvelsen "Pirk vekk motstanderens ball". Illustrasjon.

Pirk vekk motstanderens ball

Gjennomføring av øvelsen

Bruk kjegler til å lage tre firkanter – en stor, en middels og en liten. Alle starter i første firkant, den store. Her gjelder det å ha kontroll på egen ball samtidig som en skal slå bort motstandernes baller. Hvis en mister ballen, må en forlate firkanten og fortsette i firkant to og deretter firkant tre. Fra firkant tre går spilleren tilbake til den første.

Mål for øvelsen

Dette er en øvelse som aldri tar slutt. Alle er aktive. Spillerne må holde styr på egen ball, ha overblikk for å se hvor motspillerne befinner seg, og holde dem unna ballen. Her er det viktig å skjerme ballen. Øvelsen trener også inn takling, en defensiv ferdighet. Hvordan kan vi best ta ballen fra motstanderen på lovlig måte?

Én mot én

Organisering av balløvelsen "En mot en". Illustrasjon.

En mot en

Gjennomføring av øvelsen

Spill én mot én. På signal bytter spillerne partner. Målet er å skjerme ballen og drible seg forbi motstanderen. Spillerne får to poeng for tunnel og ett poeng for å omgå motspilleren uten tunnel. Vinneren beholder ballen. Alternativ: Vinneren er den som har ballen etter 30 sekunder.

Mål for øvelsen

Hensikten er å trene opp ballkontroll på en funksjonell måte. Her har vi en motstander som prøver å erobre ballen, dermed blir kravet til ballkontroll mer likt det vi opplever i kamp. Øvelsen stimulerer offensive ferdigheter som ballføring, skjerming og finting, og defensive ferdigheter som takling og det å presse, styre eller bremse ballføreren. I tillegg krever øvelsen at en gjør individuelle taktiske valg.

Spill én mot én mot mål av kjegler

Organisering av balløvelsen "En mot en med kjegler". Illustrasjon.

En mot en med kjegler

Gjennomføring av øvelsen

Lag små baner på tvers av innebandybanen og bruk kjegler til mål. Begynn med passive motstandere og en kreativ angriper for å stimulere til finting. Del inn i to par på hver bane. Det ene paret hviler når det andre spiller mot hverandre, og omvendt. Kjør intervaller på 45 sekunder, slik at øvelsen blir mest mulig lik en reell kamp.

Mål for øvelsen

Øvelsen setter noen begrensninger for bevegelsene. Samtidig virker det inspirerende å spille med mål; spillet får en retning. Spillerne øver på de samme tekniske momentene som i forrige øvelse, men det blir mer meningsfullt å finte seg forbi motstanderen for å score. Lederen kan sette begrensninger for ulike finter. Defensive ferdigheter blir å takle, å bremse eller å styre ballføreren.

Sist oppdatert 17.12.2018
Skrevet av Eivind Tysdal og Marcus Nilsson

Læringsressurser

Innebandy