Hopp til innhold

Øvelse

Kast og mottak - øvelser

Her finner du øvelser til kast og mottak i håndball

LK06
Gutt som spiller håndball. Foto.

Håndball

Kast og mottak, videre avlevering

Kast og mottak, videre avlevering

Beskrivelse:

 • A (spiller til venstre) kaster ball til B (spiller i midten).
 • B bør bevege seg og møte ballen i mottak.
 • B må vende seg mot spiller C (spiller til høyre) for avlevering av ball.
 • C returnerer ball til B.
 • B kaster til A osv.

Kast og mottak i spill framover

Kast og mottak i spill framover

Beskrivelse:

 • Tre spillere på rekke (A, B, C) er i løp framover
 • B kaster ball til C.
 • C returnerer til B.
 • B kaster ball til A.
 • A returnerer til B osv.

Kast og mottak mot vegg

Kast og mottak mot vegg

Beskrivelse:

 • Fire-fem spillere stiller seg på rekke, i avstand fra vegg.
 • Første spiller i rekken kaster ballen mot veggen, løper ut til siden og stiller seg bakerst i rekken.
 • Ballen mottas av spilleren bak, han kaster mot veggen osv.
 • Varier med ulik avstand til veggen

Kast og mottak med to baller

Kast og mottak med to baller

Beskrivelse:

 • A, rød spiller, kaster ball til B, spiller til høyre.
 • Samtidig får A ball fra C, spiller til venstre.
 • A leverer ball tilbake til C.
 • Samtidig får A ball fra B osv.

Kast og mottak i V-form

Kast og mottak i v-form

Beskrivelse:

 • Tre–fire spillere står på rekke.
 • En spiller i to hjørner til siden, se illustrasjon.
 • Første spiller i rekken kaster ballen til blå spiller, løper ut og stiller seg bakerst i rekken.
 • Blå spiller returnerer til den andre i rød rekke som kaster ball til den andre blå spilleren, løper så ut og stiller seg bakerst i egen rekke osv.
 • Hvis en skal differensiere for de som har kommet et steg videre, bør de blå spillerne stå med ansiktet mot mål. "V- en" blir ikke så spiss, og det blir mer spillelikt (angrep).

Kast og mottak i løp framover

Kast og mottak i løp framover

Beskrivelse:

 • Fem–seks spillere, to baller.
 • To stasjonære oppkastere(røde spillere).
 • Første spiller i begge ender starter løp, mottar ball, reurnerer med sideavlevering.
 • Andre spiller starter løp, mottar ball, returnerer med sideavlevering osv.

Kast og mottak - før ballmottak

Kast og mottak - før ballmottak

Beskrivelse:

 • Fire spillere, to stasjonære og to i løp.
 • Blå spiller fra høyre løper fram og mottar ball foran kroppen fra S1(stasjonær spiller).
 • Den samme spilleren kaster ball til S2 (den andre stasjonære spilleren).
 • En ny spiller løper fram, mottar ball fra S1, kaster til S2 osv.
Sist oppdatert 17.12.2018
Skrevet av Oddbjørg Vatn Slapgaard

Læringsressurser

Håndball