Hopp til innhold

Kroppsøving (vg3) (LK06)

Fair play

Fair play er en del av kompetansen i kroppsøvingsfaget. Derfor er det også en del av vurderingen som læreren gjør når hun skal sette karakteren din. Å vinne i ulike aktiviteter er ikke det viktigste når en spiller i timen. Måten en deltar i spillet på, og at en bidrar til at flest mulig mestrer, er viktigere.

Læringsressurser

Fair play