Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver til tema styrke

LK06
Sirkeltrening. Foto.

Sirkeltrening

Svar på spørsmålene.

  1. Hvorfor er en utrent muskel svakere enn en trent muskel?
  2. Forklar forskjellen mellom statisk og dynamisk styrketrening.
  3. Hva vil du legge vekt på i styrketreningen når du er lite trent eller utrent? Stikkord kan være: Hvor ofte skal du trene? Dynamiskeller statisk trening? Maksimal eller utholdende trening?
  4. Hva er utholdende dynamisk styrketrening?
  5. Hva er utholdende statisk styrketrening?
  6. Hva er maksimal dynamisk styrketrening?
  7. Hvor ofte bør du trene styrke for å få framgang?
  8. I filmen om styrketrening, ser du at det har skjedd en del endringer med muskelen i løpet av treningsperioden. Hva har skjedd?
  9. Hvorfor bør alle trene styrketrening?
  10. Hva er sirkeltrening?
Sist oppdatert 10.09.2018
Skrevet av Jan Bolle

Læringsressurser

Styrke