Hopp til innhold

Oppgave

Hva er statisk og hva er dynamisk muskelarbeid?

LK06
Sist oppdatert 20.02.2018
Skrevet av Jan Bolle
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Styrke