Hopp til innhold

Oppgave

Elevenes arbeidsmiljølov

Alle elever i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I denne oppgaven skal du se din egen skole i forhold til kravene i opplæringsloven, og bli bevisst på hva som kan gjøres for å bedre skolemiljøet.

LK20LK06

Oppgave 1: Skolemiljøet

Drøft og gi eksempler på hvordan elevene er engasjert i planlegging og gjennomføring av et systematisk arbeid for helse, miljø og trygghet ved skolen din.

Oppgave 2: Skolens fysiske miljø

Ta utgangspunkt i opplæringsloven kapittel 9a og drøft:

Hvordan vurderer du det fysiske miljøet ved skolen?
Hva er bra? Hva kan forbedres?

Les om elevenes egen arbeidsmiljølov, lovdata.no

Oppgave 3: Psykososialt miljø

Drøft og gi eksempler på hva som kan gjøres for å skape et positivt psykososialt miljø på skolen.

Oppgave 4: Internkontroll

Hva vet dere om skolens systematiske miljøarbeid?
Gi eksempler på mulige forbedringer.

Sist oppdatert 18.11.2017
Skrevet av Kjell Rosland

Læringsressurser

HMS for elever