Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vurder argumentene om GMO mot sult

Det er mange argumenter for og imot at vi skal bruke genmodifiserte organismer for å bekjempe sult i verden. Vurder hvor gode argumentene er, og ta et standpunkt.

Del 1

Et argument er en begrunnelse som skal støtte eller forsvare et standpunkt.
I filmen ovenfor diskuteres spørsmålet:

Kan genmodifisert mat være løsningen for å skaffe nok mat til den økende befolkningen i verden?

Lag en oversikt over hvilke argumenter for og mot påstanden du finner i filmen.

Gjengivelse av diskusjonen i filmen over

Kan genmodifisert mat være løsningen for å skaffe nok mat til den økende befolkningen i verden?

Ja, det blir enklere og billigere å produsere mye mat, fordi avlingene kan bli sikrere og mindre avhengige av regn, sprøyting og gjødsling. Større landområder som ikke var dyrkbare før, kan nå brukes fordi man kan lage varianter som tåler tørke og så videre. Resultatet blir mer mat, sikrere inntekter for bøndene og mindre sult.

Nei, hvorfor skal fattige og sultrammede spise genmodifisert mat hvis mange i den rike delen av verden er skeptiske? Zambia nekter å motta matvare-hjelp fra USA, til tross for at befolkningen sulter. På Filippinene ble 50 personer syke, og mange fikk allergiske reaksjoner den første sesongen den genmodifiserte maisen spredte sitt pollen. Ingen vet nok om langtidseffekter av å spise genmodifisert mat. Noen reagerer allergisk, og vi trenger i det hele tatt mer kunnskap før vi kan føle oss trygge nok til å spise GMO.

Ja, hvis fattige land og områder med sult kan få gratis og spesielt tilpassede såvarer, er det en løsning. Et eksempel kan være ris med økt næringsverdi for å minske problemene med feilernæring. Slik det er nå, synker stadig flere småbønder dypt ned i gjeld fordi de hvert år må kjøpe nytt sterilt såkorn hos de kommersielle selskapene. Mange bønder, for eksempel i India, har tatt selvmord når de ikke lenger har maktet å betjene lånene sine.

Nei, forskning på genteknologi drives først og fremst av kommersielle selskaper som skal tjene penger på produktene sine. De satser på produkter til kunder som kan betale, og lager neppe spesialtilpassede arter for områder med tørke og saltholdig jord, der folk sulter og jorda eies av fattige bønder. I India ble bomullsdyrkere overtalt til å kjøpe dyre genmodifiserte frø, fordi de da ville tjene mer. Men på grunn av dårlig kvalitet tjente de bare en sjuendedel av det vanlig bomull ga i inntekt.

  1. Gå sammen i par eller grupper, og sorter argumentene dere har funnet. Lag en kategori for argumentene som er for, og en for argumentene som er imot bruk av genmodifisert mat for å bekjempe sult.
  2. Se på argumentene sammen, og bruk sjekklista nedenfor til å vurdere om argumentene er gode eller dårlige.
Vurdering av argumenter

Hva skal du se etter?

Hva betyr det?

Hvordan kan du vurdere det?

Er argumentet holdbart?

Er faktagrunnlaget riktig?


Er innholdet i argumentet sannsynlig?

Vurder om tall og andre faktaopplysninger som argumentet bygger på, stemmer.

Se også etter overdrivelser og generaliseringer som forenkler og setter ting på spissen.

Der du ikke kan sjekke rene fakta, må du vurdere om sammenhenger som argumentet baserer seg på, virker sannsynlige.

Er argumentet relevant?

Har det med saken å gjøre?

Vurder om argumentet egentlig handler om noe annet enn saken som diskuteres.

Vurder om sammenligninger med andre situasjoner eller saker er rimelige.

Prøver argumentet å framstille en annen problemstilling som viktigere?

Er argumentet sterkt nok?

Fins det sterkere motargumenter?

Vurder hva som skal til for å motbevise argumentet.

Er det brukt mye skjult eller indirekte argumentasjon?

Bruker argumentet følelser for å overbevise, i stedet for å basere seg på fakta?

Se etter pluss- og minusord. Dette er ord som gir positive eller negative assosiasjoner, og dermed påvirker oss uten at vi merker det.

Undersøk også bruk av ironi og sarkasme.

Spiller argumentet på frykt eller andre følelser som kan få oss til å reagere sterkt?

Er det et personangrep eller stråmannsargumentasjon?

Handler argumentet om å snakke nedsettende om motstanderen?

Angriper argumentet synspunkt som motstanderen ikke har?

Vurder om argumentet kun handler om motstanderen og ikke gir nye saksopplysninger.

Vurder om motstanderen faktisk har de synspunktene eller egenskapene som argumentet angriper.

Del 2

Etter å ha sortert og vurdert argumentene skal dere rangere dem:

Del 3

Hvilket standpunkt lander du på, etter å ha vurdert og rangert argumentene? Grunngi svaret ditt.

På hvilken måte hjalp rangeringen deg med å lande på ett av standpunktene i denne debatten?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 01.10.2020

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi