Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ciklosporin – et livreddende legemiddel fra Hardangervidda

Moderne bioteknologi gjør oss i stand til å ta i bruk naturen på nye måter. Ved å lete i ulike økosystemer kan vi finne stoffer som kan være til nytte for oss. Men hvem eier disse naturressursene?
Mikroskopbilde av lav.

Et etisk dilemma

Ciklosporin er et immundempende stoff som i dag brukes ved organtransplantasjon for å unngå avstøting av nye organer. Stoffet ble i sin tid isolert fra lav på Hardangervidda av forskere fra et sveitsisk legemiddelforetak. Dette foretaket tjener årlig cirka 10 milliarder kroner på medisinen de har utviklet. Den har medført en revolusjon innen transplantasjoner og reddet tusenvis av mennesker.


Diskuter med en medelev

  1. Hva er et patent, og hva skal til for å få det innvilget?
  2. Drøft forskjellen mellom en «oppdagelse» og en «oppfinnelse».
  3. Vi kan i dag ta patent på levende mikroorganismer – er det etisk riktig at det skal være slik?
  4. Er det riktig at det skal være gratis å hente genetiske ressurser som ciklosporin fra Norge, eller burde vi fått betaling? Argumenter for og imot.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Snöball Film AS og Camilla Øvstebø .
Sist faglig oppdatert 16.01.2021

Læringsressurser

Etikk og bioteknologi

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell