Hopp til innhold

Film og filmklipp

Påvirker klimaendringer evolusjon og biologisk mangfold?

Hvordan vil naturen reagere på klimaendringene? Vil artsutvalget endre seg og nye egenskaper oppstå? Alle arter har en viss tilpasningsevne, men rekker de å tilpasse seg raskt nok? Noen arter kan forsvinne, samtidig som nye arter kan komme til fordi de har konkurransemessige fordeler.

LK20
Sist oppdatert 08.06.2020
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Evolusjon