Hopp til innhold

Øvelse

CRISPR hvis du får bestemme

Når du har satt deg inn i hva genredigeringsverktøyet CRISPR er, vet du hvilke enorme muligheter og utfordringer som finnes. Hva ville du ha prioritert, og hvilke tillatelser synes du at lovverket bør åpne for?

DNA i ei petriskål blir klippet og endret. Illustrasjon.

Forprosjekt: fordypning og presentasjon i klassen

Hensikt

Hensikten med forprosjektet er å få bedre innsikt i muligheter, risiko og etiske spørsmål knyttet til -teknologien.

Gruppeoppgave

Dann grupper på 2–4 elever. Diskuter de ulike mulighetene som genredigering gir, og velg et forskningsprosjekt innen genredigering med CRISPR som dere vil finne ut mer om.

Søk etter informasjon. Se tips til ressurser nederst på siden. Drøft i gruppa, og noter det som kan hjelpe resten av klassen med å få innsikt i det dere har jobbet med.

Presentasjon

Når dere presenterer forprosjektet for klassen, må dere reflektere over både mulighetene som teknologien gir, risikoen den medfører, og etiske aspekter som er relevante. Bruk visuelle hjelpemidler som plansje, animasjon, presentasjon eller lignende.

Når alle har fått innsikt i muligheter og utfordringer ved CRISPR-teknologien, kan dere gjøre oppgaven nedenfor og drøfte prioriteringer.

Sist faglig oppdatert 10.01.2021
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Bioteknologi i praksis

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter