Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

CRISPR hvis du får bestemme

Når du har satt deg inn i hva genredigeringsverktøyet CRISPR er, vet du hvilke enorme muligheter og utfordringer som finnes. Hva ville du ha prioritert, og hvilke tillatelser synes du at lovverket bør åpne for?
DNA i ei petriskål blir klippet og endret. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forprosjekt: fordypning og presentasjon i klassen

Hensikt

Hensikten med forprosjektet er å få bedre innsikt i muligheter, risiko og etiske spørsmål knyttet til -teknologien.

Gruppeoppgave

Dann grupper på 2–4 elever. Diskuter de ulike mulighetene som genredigering gir, og velg et forskningsprosjekt innen genredigering med CRISPR som dere vil finne ut mer om.

Søk etter informasjon. Se tips til ressurser nederst på siden. Drøft i gruppa, og noter det som kan hjelpe resten av klassen med å få innsikt i det dere har jobbet med.

Presentasjon

Når dere presenterer forprosjektet for klassen, må dere reflektere over både mulighetene som teknologien gir, risikoen den medfører, og etiske aspekter som er relevante. Bruk visuelle hjelpemidler som plansje, animasjon, presentasjon eller lignende.

Når alle har fått innsikt i muligheter og utfordringer ved CRISPR-teknologien, kan dere gjøre oppgaven nedenfor og drøfte prioriteringer.

Relatert innhold

Genredigering med CRISPR-metoden gjør det mulig å gjøre målrettede endringer i DNA-et til alle levende organismer.

CC BY-SASkrevet av Kristin Bøhle.
Sist faglig oppdatert 10.01.2021

Læringsressurser

Bioteknologi i praksis