Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Identitet

I disse oppgavene skal vi se nærmere på begrepene beskrivende og dynamisk identitet og hva det innebærer.

Oppgave 1

Gjør rede for begrepene beskrivende og dynamisk identitet:

 • Hva er det vi legger vekt på når vi bruker begrepet beskrivende identitet?
 • Hva er det som er viktigst når vi bruker begrepet dynamisk identitet?
 • Hva er stabilt og hva er foranderlig når vi snakker om egen identitet?
 • Går det an å ha mange identiteter? Begrunn svaret.

Oppgave 2

Se klippet.

 • Hvordan kan vi knytte det Anthony Rajendram sier til dynamisk kulturell identitet?
 • Hvorfor omtaler Anthony seg som en Norgesvenn med betenkeligheter?
 • Hvorfor hadde han ikke disse betenkelighetene tidligere?
 • Hvordan mener han at usikkerheten mange opplever har virket inn?

Oppgave 3

Se klippet.

 • Relater det disse norsk-amerikanerne sier til beskrivende og dynamisk identitet.
 • Ut fra dette klippet, hvilken norsk "essens" later til å være igjen hos norsk-amerikanerne?
 • Hvorfor opprører det norsk-amerikanerne å høre nordmenn kritisere USA, tror du?
 • Et av intervjuobjektene forteller om sønnen som ville dra til Norge, siden han var så lei av Amerika. Hva skjedde? Hvorfor, tror du?

Oppgave 4

Har du selv opplevd at du tar deg nær av det når noen i utlandet gjør narr av Norge og nordmenn? Hva handler dette om? Knytt til begrepene vi har gjennomgått.

Oppgave 5

Brudeferden i Hardanger. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mange nordmenn forlater landet fordi de blir lei av hjemlandet sitt og folkene der. Dette er ikke noe nytt fenomen. Tidemand og Gude, som malte "Brudeferden i Hardanger", søkte seg til Tyskland, og Henrik Ibsen tilbrakte 27 år i utlendinghet. Mange endte allikevel opp med å hylle det nasjonale.

Slik er det nok ennå. Utvekslingselever og andre som har tilbrakt en tid i utlandet, føler seg aldri så norske som når de er hjemmefra.

 • Hvorfor er det slik, tror du? Skriv ned minst tre ulike forslag til årsaker.
CC BY-NC-SASkrevet av Øyvind Dahl.
Sist faglig oppdatert 07.01.2019

Læringsressurser

Kulturell identitet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter