Hopp til innhold

Fagstoff

Intervjuteknikk

Når du skal lage et intervju for å finne ut noe, er det flere spørsmål du må ta stilling til. Hvem skal man intervjue? Hvordan skal det gjennomføres? Hva skal man gjøre med notatene eller opptakene etterpå? Skal flere jobbe sammen?

Forretningskvinne som blir intervjuet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Individuelle intervjuer

Man kan spørre folk man kjenner, men en risikerer da at svaret blir farget av den andres relasjoner til den som spør. For å få et mer nyansert svar kan man spørre ukjente mennesker. Man kan for eksempel ta en ringerunde.

Gruppeintervjuer

Det går også an å samle en gruppe ut fra bestemte kriterier, for eksempel alder, musikksmak og kjønn. Fordelen ved å intervjue en gruppe er at de som kjenner hverandre er trygge på hverandre og utøver litt sosial kontroll på hverandre. Man kan ikke si noe man ikke pleier å si, for da vil andre i gruppen reagere. Ulempen kan være at det kan være enkelte emner som deltakerne ikke vil snakke om når det er andre til stede.

Telefonintervju

Dette er en mulighet, men mange liker ikke å bli oppringt av ukjente folk som vil spørre om ting de ikke er opptatt av. Det er også mange som har registrert seg i Brønnøysund-registeret for ikke å bli oppringt av markedsførere. De kan lett bli irritert selv om du ikke ønsker å selge noe til dem.

Bruk av notatblokk eller lydopptaker

Det kan brukes en notatblokk eller en lydopptaker under intervjuet. Dersom man bruker en lydopptaker, bør man spørre på forhånd om det er greit for den som blir intervjuet. Du kan for eksempel love at opptaket blir slettet etter at undersøkelsen er gjennomført. Alle har rett til å få opplyst hva undersøkelsen går ut på og hva som skal skje med notatene etterpå.

Kombinasjon av intervju og andre metoder

Et intervju kan kombineres med andre mer handlingspregede tiltak. Man kan for eksempel ha med bilder som man ber vedkommende kommentere, eller en bunke med CD-er der intervjuobjektet kan plukke ut musikk som han eller hun liker.

Anonymisering

Uansett om folk ber om det eller ei, er det en god regel å anonymisere opptakene eller notatene. Dette har med personvern å gjøre. Man kan aldri vite om den som blir intervjuet blir landskjent sju år senere. Da kan sladderspaltene finne frem til private eller politiske historier som kan sverte personen. Det er bare du, og eventuelt de du jobber sammen med, som får høre de originale opptakene som slettes etterpå.

Skal intervjuet skrives ut etterpå?

Det er vanlig å skrive intervjuet ut etterpå. Men det er meget tidkrevende. Det kan ta 5-6 timer å skrive ut en times intervju. Det kan være nyttig å høre gjennom intervjuet først, og så skrive ut det som er interessant for den oppgaven man skal forsøke å si noe om. Man kan for eksempel velge bare å skrive ut utvalgte sekvenser og notere ned mer generelle inntrykk fra intervjuet.

Dersom det dreier seg om opptak av en samtale som siden skal analyseres, må den skrives ut med de transkripsjonskodene som vi omtale i delen om samtaleananlyse. De viser for eksempel tilbakemeldingssignaler, overlapping og turtaking.

Mer om intervjuteknikker

NRK skole har intervjutips i denne videoen: De gode spørsmålene

Siri Knudsen fra Lydverket og Popsalongen har tips om gode spørsmål i artikkelen Intervjuteknikk på radio

CC BY-NC-SASkrevet av Øyvind Dahl.
Sist faglig oppdatert 10.01.2019

Læringsressurser

Kommunikasjon og samhandling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter