Hopp til innhold

Fagartikkel

Ørret

Ørret er et navn som brukes om flere arter av laksefisk. De finnes i mange ulike former og med ulikt levevis, noe som blant annet er avhengig av miljøforholdene den lever under. Vi skiller mellom sjøørret, ferskvannsørret, bekkørret (bekkerøye) og regnbueørret.

En ørret svømmer på bunnen av havet. Foto.

Ferskvannsørret og sjøørret blir også omtalt som «vanlig» ørret eller brunørret, og er i samme slekt som atlantisk laks. Regnbueørreten ble innført til Europa fra USA på slutten av 1800-tallet. Den vokser raskt og egner seg i oppdrett. Oppdrettsørret er for det meste regnbueørret, og det er vanligvis denne som serveres på restauranter.

Svømmende regnbueørret. Foto.

Amerika. Den brukes særlig i oppdrett, men har også etablert seg som villfisk i Norge.

Den fullvoksne ørreten livnærer seg av sild og brisling, mens yngre ørreter først og fremst lever av insekter og snegler. I ferskvann spiser ørreten blant annet det lille krepsdyret marflo. Det er marfloa som gir den røde fargen til fiskekjøttet, og i vann med lite marflo blir fiskekjøttet hvitt.

Fangstredskaper

Ørret fiskes hovedsakelig med garn eller fiskestang. Det foregår lite kommersiell fangst av vanlig ørret, men for sportsfiskeren er den et attraktivt bytte.

Anvendelse

Ørret selges fersk eller dypfryst i skiver, fileter eller som hel fisk. Ørretfileten kaldrøykes og varmrøykes, sukkersaltes og spekes. Den passer godt til svært mange typer retter, for eksempel rå til sushi og sashimi, kokt, stekt og grillet. Den er utmerket i wok- og gryteretter. Den kaldrøykte og varmrøykte ørreten kan brukes som pålegg eller i salater, pasta eller i andre kombinasjoner.

To ørret stekes i panne. Foto.

Ørret snittes, vendes i mel og krydder og stekes i smør.

Næringsinnhold

Oppdrettsørret er i likhet med oppdrettslaks en god fisk ernæringsmessig. Den inneholder mye omega-3-fettsyrer og er rik på vitaminene A og D.

Se Matvaretabellen fra Mattilsynet for nærmere opplysninger om næringsinnholdet.

Huskelappen

Sesong

Mai–september. Oppdrettsørret omsettes hele året.

Størrelse

Ferskvannsørret opptil 80 cm, sjøørret opptil 100 cm, regnbueørret opptil 120 cm. De største ørretene kan veie opptil 50 kg.

Utbredelse

Finnes over hele verden.

Med andre ord

Ferskvannsørret/sjøørret:

Latin: Salmo trutta

Engelsk: Brown trout / Sea trout

Fransk: Truite d'Europe / Truite de mer

Tysk: Forelle/Meerforelle

Regnbueørret:

Latin: Oncorhynchus mykiss

Engelsk: Rainbow trout

Fransk: Truite arc-en-ciel

Tysk: Regenbogenforelle

Sist faglig oppdatert 27.03.2020
Skrevet av Trine Merethe Paulsen
Rettighetshaver: Norges sjømatråd

Læringsressurser

Fiskearter i norske farvann

Fagstoff