Hopp til innhold

Fagartikkel

Vakthold

Vaktselskapene tilbyr mange typer vakthold alt etter hvilke behov kundene deres har. Her skal vi se nærmere på noen av tilbudene.

LK06
Vektere i butikk

Stasjonært vakthold

Stasjonært vakthold betyr at vekteren har tjeneste innenfor et bestemt område hele vakten, for eksempel på et museum. Det motsatte av stasjonært vakthold er den mobile vektertjenesten som beveger seg fra område til område. Oppgavene er likevel nokså like: Vekterne skal holde vakt for å hindre brann, innbrudd og hærverk, de skal lukke vinduer, låse dører, slå av lys og lignende.

Arrangementsvakthold

Det har vært et økende behov for vakthold i forbindelse med arrangementer de siste årene. Det finnes selskaper som spesialiserer seg på denne tjenesten (for eksempel SOS Event), og det tilbys egen utdannelse for vakthold ved arrangementer.

Arrangementer kan være større fotballkamper, konserter eller festivaler. Vektere på arrangementer skal i tillegg til å passe på sikkerheten rundt scenene gjerne også utføre oppgaver som adgangskontroll, billettkontroll og å holde orden og gi informasjon til publikum.

Flyplassvakthold

Hendelser som «9.11.» i New York har ført til økt sikkerhetsarbeid på flyplassene. Hovedoppgaven til vektere på flyplasser er å sluse passasjerer gjennom et sikkerhetspunkt og sjekke gjenstander og mengden væske som passasjerene har med seg.

Hjelpemidlene til vekteren er en metalldetektor og en skanner som gjennomlyser håndbagasjen. Vekterne sjekker også billetter.

Det er et taust samtykke til kontroll vi gir vektere når vi skal ut å fly. Vi kan nekte, men da er selvfølgelig konsekvensen at vi ikke slipper gjennom sikkerhetskontrollen eller om bord på flyet.

Områdevakthold

En vekter som har områdevakthold, kontrollerer ett bestemt område til fots eller med bil.

Teknisk vakthold

Teknisk vakthold kan også kalles vaktmestertjenester. Vekterne kontrollerer da driften av maskiner og setter inn tiltak dersom det skulle bli driftsstans. Andre oppgaver kan være å sjekke biler, måke snø, vedlikeholde dører og rulletrapper, håndtere avfall og klippe plenen. Denne tjenesten blir ofte kombinert med andre tjenester, som for eksempel sentervakthold.

Sentervakthold

Vekterne har ansvaret for ro og orden på og rundt et kjøpesenter. I tillegg yter vektere service til kunder ved å gi informasjon.

Vaktselskapet kan også tilby service til leietakere (butikkene) og senterledelsen. En butikkansatt som er alene på jobb, kan for eksempel få gått på toalettet mens vekteren står i butikken i ti minutter. I helgene kan vekteren låse opp og stenge kjøpesenteret.

Sist oppdatert 10.05.2018
Skrevet av Monica Gjertsen Steinbakken
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Risikoanalyse og sikkerhetstiltak