Hopp til innhold

Fagartikkel

Regelverk for sikkerhetsarbeid

Norsk lovverk har mange regler som tar for seg sikkerhet på arbeidsplassen. De to viktigste er arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

LK06

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven ble sist endret 17. juni 2005. Den nye loven erstattet loven fra 1977 og stiller krav til både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Kapittel 3 i loven har to paragrafer (§§) det er verdt å merke seg:

I § 3-1 står det at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Det er jo bare en annen måte å beskrive vårt kompetansemål på!

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften av 12. juni 1996 er en presisering av § 3-1 i arbeidsmiljøloven og handler om hvordan man arbeider med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det skal du lære mer om i et annet kompetansemål.

Tenk hvilken verdifull kompetanse du vil ha når du skal ut på arbeidsmarkedet. Uansett hvor du skal jobbe, så gjelder arbeidsmiljøloven. Du kan med andre ord hjelpe bedriften med risikoanalyser enten du skal bli selger, vekter eller kontormedarbeider.

Sist oppdatert 10.05.2018
Skrevet av Monica Gjertsen Steinbakken
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Risikoanalyse og sikkerhetstiltak