Hopp til innhold

Sikkerhet (Utgått) (SS-SSS vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Risikoanalyse og sikkerhetstiltak

I en risikoanalyse kartlegger bedriften ulike uønskede hendelser som kan inntreffe. Ulike former for sikkerhetstiltak lages på grunnlag av risikoanalysen. Vi snakker her om fysiske, tekniske, manuelle og administrative sikkerhetstiltak.

Læringsressurser

Risikoanalyse og sikkerhetstiltak