Hopp til innhold
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her har vi samlet fagstoff der du kan lære mer om andregradsfunksjoner. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke digitale verktøy til å undersøkje kombinasjonar av polynomfunksjonar, rotfunksjonar, potensfunksjonar og eksponentialfunksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å bestemme nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og finne gjennomsnittleg vekstfart og tilnærmingsverdiar for momentan vekstfart
  • bruke funksjonar til å modellere, drøfte og analysere praktiske samanhengar