Hopp til innhold

Matematikk 2P (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Tall og algebra i praksis

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressurser

Tall og algebra i praksis

Tallregning

I temaet tallregning skal vi vurdere, velge og bruke matematiske metoder og verktøy til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder, og reflektere over, vurdere og presentere løsningene på en hensiktsmessig måte.

Læringsressurser

Tallregning