Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tall på standardform

Oppgave 2.1 - 2.7 løses uten hjelpemidler, oppgave 2.8 - 2.13 er med hjelpemidler.

2.1 Skriv som tierpotens. Skriv også ned prefiks og navn på tallet.

a) 1 000

b) 1 000 000

c) 1 000 000 000

d) 1 000 000 000 000

vis fasit

a) 103 Prefiks: kilo. Navn: tusen

b) 106 Prefiks: mega. Navn: million

c) 109 Prefiks: giga. Navn: milliard

d) 1012 Prefiks: tera. Navn: billion

2.2 Skriv som tierpotens. Skriv også ned prefiks og navn på tallet.

a) 0,1

b) 0,01

c) 0,001

d) 0,000 001

e) 0,000 000 001

vis fasit

a) 10-1 Prefiks: desi. Navn: tidel

b) 10-2 Prefiks: centi. Navn: hundredel

c) 10-3 Prefiks: milli. Navn: tusendel

d) 10-6 Prefiks: mikro. Navn: milliondel

e) 10-9 Prefiks: nano. Navn: milliarddel

2.3 Skriv på standardform.

a) 1200

b) 14 300

c) 195 000 000 000

d) 0,145

e) 0,000 000 12

f) 0,000 000 000 1

vis fasit

a) 1,2·103

b) 1,43·104

c) 1,95·1011

d) 1,45·10-1

e) 1,2·10-7

f) 1·10-10

2.4 Skriv disse tallene på standardform.

a) 2 000 000

b) 1 200 000

c) 34 000

d) 123 400 000

vis fasit

a) 2·106

b) 1,2·106

c) 3,4·104

d) 1,234·108

2.5 Skriv disse tallene på standardform.

a) 0,002

b) 0,000 023

c) 0,046

d) 0,000 000 678

vis fasit

a) 2·10-3

b) 2,3·10-5

c) 4,6·10-2

d) 6,78·10-7

2.6 Skriv disse tallene på standardform.

a) 5,6 milliarder

b) 56,2 millioner

c) To hundre og femti tusen

vis fasit

a) 5,6·109

b) 56,2·106=5,62·107

c) 250 000=2,5·105

2.7 Regn ut og skriv svaret på standardform.

a) 2,5·105·6,0·103

b) 9,2·105·2000

c) 7,5·10-5·2,0·10-3

d) 25·1050,5·10-3

e) 2,5·105·6,0·1030,5·107

f) 5·10-5·1,2·1036·10-3

g) 5000·0,0006250000

h) 25·105·0,00077·10-3·25000

i) 25·1050,5·10-3

vis fasit

a) 2,5·6,0·103+5=15,0·108=1,5·109

b) 9,2·105·2·103=9,2·2·103+5=18,4·108=1,84·109

c) 15·10-5-3=1,5·10-7

d) 25·1055·10-4=5·105-(-4)=5·109

e) 2,55·105·6,0·1030,5·107=30·105+3-7=3,0·102

f) 6·10-5+36·10-3=10-2-(-3)=101=10

g) 52·103·6·10-42,5·105=12·103-4-5=1,2·10-5

h) 25·105·7·10-47·10-3·25·103=105-4-(-3)-3=101=10

i) 25·1055·10-4=5·105-(-4)=5·109

Ikon for at hjelpemidler er tillatt. Bilde.

I de neste oppgavene kan du bruke hjelpemidler

2.8

Lyset har en hastighet på 300 000 km per sekund. Avstanden mellom jorda og vår nærmeste nabo, månen, er 384 390 km.

a) Hvor lang tid bruker lyset mellom jorda og månen?

vis fasit

s=v·tt = svt=384 390 km300 000 km/st1,3 s

Lyset bruker omtrent 1,3 sekunder mellom jorda og månen.

Avstanden fra jorda til sola er 1,496·1011 meter.

b) Finn hvor mange sekund lyset bruker fra sola til jorda. Hvor mange minutter blir dette?

vis fasit

1,496·1011 m=1,496·108 km

s = v·tt=svt=1,496·108 km3,0·105 km/st0,5·103 s=500 s

500 sekunder=8 minutter og 20 sekunder

Lyset bruker omtrent 8 minutter og 20 sekunder fra sola til jorda.

Vi kunne også ha regnet som vist nedenfor:

v=300 000 km/s=300 000 000 m/s=3,0·1010 m/s

s = v·t1,496·1011 m=3,0·108 m/s ·tt=1,496·1011 m3,0·108 m/st=1,53,0·1011-8 s=0,5·103 s=500 s

2.9

Lyset har en hastighet på 300 000 km per sekund. Et lysår er avstanden lyset tilbakelegger i løpet av 1 år.

a) Finn antall km lyset tilbakelegger i løpet av et år.

vis fasit

Antall sekunder i et år er: 365·24·60·60=31 536 000

Antall kilometer lyset tilbakelegger på et år blir dermed

s = v·ts=300 000 km/s·31 536 000 ss=3,0·105·3,2·107 kms=9,6·1012 km

b) Du kjører bil med en konstant fart på 80 km per time.
Hvor lenge må du kjøre for å tilbakelegge samme avstand som lyset tilbakelegger i løpet av 1 sekund?

vis fasit

Lyset tilbakelegger 300 000 km i løpet av 1 sekund.

t=sv=300 000 km80 km/h=3 750 h

Du må kjøre 3 750 timer med en konstant fart på 80 km/t for å tilbakelegge samme avstand som lyset gjør på 1 sekund!

2.10

Hydrogenatomet er det enkleste og letteste atomet. Vekten er tilnærmet lik 1,67·10-24 gram. Hvor mange hydrogenatomer går det på 1 gram?

vis fasit

11,67·10-24=6·1023

Antall hydrogenatomer på 1 gram er 6·1023

2.11

Du kjøper en harddisk på 1TB (terabyte).

a) Hvor mange GB (gigabyte) er det i 1TB?

vis fasit

Tera er 1012 og giga er 109.

Antall gigabyte i en terabyte er dermed 1012109=1000

b) Hvor mange minnepenner på 4MB (megabyte) rommer 1TB?

vis fasit

Mega er 106.

Antall minnepenner blir 1·10124·106=0,25·1012-6=0,25·106=2,5·105=250 000

2.12

Solsystemet. Nærmest sola finner vi først Merkur og så Venus, Jorda og Mars. Lenger ute har vi Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. Mellom Mars og Jupiter ser du et belte av små planeter (asteroider).

Solsystemet. Nærmest sola finner vi først Merkur og så Venus, Jorda og Mars. Lenger ute har vi Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto. Mellom Mars og Jupiter ser du et belte av små planeter (asteroider).

Når vi snakker om avstander i universet, bruker vi ofte betegnelsen lysår. Et lysår er den avstanden lyset tilbakelegger i løpet av ett år. Lyset har en fart på 300 000 km/s.

a) Hvor mange kilometer er et lysår?

vis fasit

300 000·60·60·24·365=9,5·1012

Et lysår er 9,5·1012 km.

Lyset bruker 4 timer og 25 minutter mellom jorda og dvergplaneten Pluto.

b) Hva er avstanden mellom jorda og Pluto?

vis fasit

300 000 km/s·(4·60+25)·60 s4,8·109 km

Avstanden er omtrent 4,8·109 km

Her kan du finne mer om Avstanden til Pluto .

2.13

Osebergplattformen i Nordsjøen.

Oseberg, Nordsjøen

I oktober 2008 produserte Norge 2,2 millioner fat råolje daglig. Vi regner med en pris på råolje på 400 kroner/fat.

a) Hvor mange milliarder kroner var verdien av oljeproduksjonen på denne måneden?

vis fasit

Verdien av oljeproduksjonen var

400 kr/fat·2,2·106 fat·312,7·1010 kr=27·109 kr=27 milliarder kr

I internasjonal oljeomsetning svarer et fat til 42 US Gallons eller 158,987 L.

b) Hvor mange liter råolje produserte Norge denne måneden? Gi svaret på standardform.

vis fasit

Produksjonen var på:

158,987 L/fat·2,2·106 fat·311,1·1010 L

Det ble hevdet at råoljereservene på norsk sokkel i 2008 var på 919 millioner kubikkmeter råolje.

c) Hvor mange fat olje svarer dette til?

vis fasit

919 000 000158,987=5,8·109

Det svarer til 5,8·109 fat.

Regn med samme oljeproduksjon som i oktober 2008.

d) Hvor lenge vil oljereservene vare?

vis fasit

De vil vare i 9,19·1011 L1,084·1010 L/måned·12 måned/år=7,06 år

Sist oppdatert 21.11.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Potenser

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Potenser

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva kan du om potenser?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Tall på standardformDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva kan du om potenser og tall på standardform?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Khan Academy - positive og negative eksponenter