Hopp til innhold

UTGÅTT - Matematikk 2P (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Tall og algebra i praksis

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressurser

Tall og algebra i praksis

Oppgaver og aktiviteter

Potenser

Store tall skrevet på vanlig måte gir lange rekker med tallsifre. Dette er tungvint, og det er derfor behov for å skrive svært store tall på en mer kortfattet måte.

Læringsressurser

Potenser

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter